Faculteitsraad

Faculteitsraad

De faculteitsraad wordt gevormd door verkozen studenten, docenten en medewerkers van de Faculteit Wijsbegeerte die vergaderen over facultaire aangelegenheden. De faculteitsraad heeft eén keer in de zes weken een vergadercyclus die bestaat uit één vergadering met alleen de faculteitsraad en vervolgens eén met zowel de faculteitsraad als het faculteitsbestuur. Binnen deze vergaderingen worden lopende kwesties besproken, initiatieven gestart en doelen op elkaar afgestemd. Voorbeelden van vaste onderwerpen die in de vergaderingen aan bod komen zijn de begroting van de faculteit en de onderwijs- en examenregelingen. Naast vaste onderdelen wordt ook over de inhoud van de opleiding en het beleid van de faculteit gesproken.

De faculteitsraad heeft een adviserende rol ten op zichte van het faculteitsbestuur en mag op constructieve wijze kritiek leveren als zij denkt dat dit nodig is. Lid worden van de faculteitsraad is een goede manier om kennis te maken met universitaire politiek, meer te leren over de faculteit en haar beleid en goede ideeën ter ore te brengen. Als lid van de faculteitsraad maak je deel uit van alle organen binnen de Studentmedezeggenschap Filosofie, die gezamenlijk de Studentenmedezeggenschapsvergaderingen organiseren.

Heb je ideeën, opmerkingen of tips voor de faculteitsraad, neem dan contact op via [email protected] of spreek eén van de leden aan.

De studentleden van de faculteitsraad zijn:

Suze van Schaik
Jimmy Lin
Anniek Havinga
Tessel Bartelse
Heleen Groote
Alida Gerritsen (secretaris)

onze  sponsoren