Medezeggenschap

Medezeggenschap

Vanuit de faculteit worden de filosofiestudenten betrokken in het besluitproces. Dat gebeurt in de vorm van medezeggenschap. De faculteit kent de volgende organen voor medezeggenschap:

Op de website van de faculteit (zie menu) is de meest actuele informatie te vinden over de leden van de verschillende medezeggenschapsorganen.

 

 

 

onze  sponsoren