Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat uit een student- en docent-geleding van de Faculteit wijsbegeerte. De studenten komen vanuit verschillende opleidingstrajecten (Bachelor Wijsbegeerte, Bachelor van een Bepaald Wetenschapsgebied en een Master) en de docenten vanuit verschillende vakgebieden. De functie van de opleidingscommissie is het controleren van de kwaliteit van het onderwijs. Om hiervoor te zorgen kijkt zij vooral naar twee dingen: de vakevaluaties en de Onderwijs & Examenregeling (OER). Als lid van de opleidingscommissie maak je ook deel uit van alle organen binnen de Studentenmedezeggenschap Filosofie, die gezamenlijk de Studentmedezeggenschapsvergaderingen organiseren. Als er klachten, tips of opmerkingen met betrekking tot het onderwijs zijn, kun je mailen naar [email protected] of eén van de leden aanspreken.

Dit zijn de studentleden van de opleidingscommissie:

Bachelorstudenten:

Andere wijsgeren:

 

onze  sponsoren