Opleidingscommissie

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie bestaat uit een student- en docent-geleding van de Faculteit wijsbegeerte. De studenten komen vanuit verschillende opleidingstrajecten (Bachelor Wijsbegeerte, Bachelor van een Bepaald Wetenschapsgebied en een Master) en de docenten vanuit verschillende vakgebieden. De functie van de opleidingscommissie is het controleren van de kwaliteit van het onderwijs. Om hiervoor te zorgen kijkt zij vooral naar twee dingen: de vakevaluaties en de Onderwijs & Examenregeling (OER). Als lid van de opleidingscommissie maak je ook deel uit van alle organen binnen de Studentenmedezeggenschap Filosofie, die gezamenlijk de Studentmedezeggenschapsvergaderingen organiseren. Als er klachten, tips of opmerkingen met betrekking tot het onderwijs zijn, kun je mailen naar [email protected] of één van de leden aanspreken.

De studentleden van de Opleidingscommissie 2023-2024 zijn:

Ira Mavrofridou, Ba Filosofie
Maaike Blom, Ba Filosofie
Rosalie van Beuningen, Ba Filosofie
Chris Csolle, Ba PoaSD
Antonnie Aue, Ma Filosofie
Marieke Oostindjer, Ma PSH
Kim Roelofsen, Ma PPE
David Hahn, ReMa

Alida Gerritsen (BA Filosofie, secretaris)

onze  sponsoren