Goede Doelenmarkt

Goede Doelenmarkt

Is jullie kamer na de feestdagen ook weer gevuld met kleding die eigenlijk niet past, die je hebt gekregen van enthousiaste familie, of boeken die je toch niet gaat lezen? Dan is dit je kans om alles weer op te ruimen! Leg alle kleding en boeken die je niet meer wilt hebben apart, want de Accie organiseert een goede doelenmarkt, in samenwerking met de Green Office.

Tussen 16-19 januari en op 25 januari kan je al je verzamelde spullen inleveren in de kantine op de faculteit! Er zitten op die dagen elke dag mensen tussen 09:00 en 17:00 mensen om het in ontvangst te nemen. Op 1 februari, van 12:00 tot 16:00 zal de goede doelenmarkt plaatsvinden in Omega. Je kan hier de ingezamelde boeken, kleding en gebakjes kopen. Het verdiende geld wordt geschonken aan de voedselbank. Het wordt gezellig, tot dan!


After the holidays, your room may be filled with clothes that don’t actually fit, that you received from enthusiastic family, or books that you’re not going to read? Then this is your chance to clean everything up again. Put aside all the clothes and books that you no longer want, because the Accie is organizing a charity market in collaboration with the Green Office.

Between 16-19 January and 25 January you can hand in all your collected items in the canteen at the faculty. On those days there are people every day between 09:00 and 17:00 people to receive it. On February 1, from 12:00 to 16:00, the charity market will take place in Omega. You can buy the collected books, clothing and pastries here. The money earned is donated to the food bank. It’s going to be fun, until then!

onze  sponsoren