ALV

ALV

Beste STUFFer,

Wij zien de noodzaak om dit jaar de statuten van onze vereniging te wijzigen. Er is sinds 2021 een wet doorgevoerd die ons verplicht stelt om bij onze volgende statutenwijziging een aantal punten mee te nemen. Aangezien we dit jaar nog een subsidie voor deze wijziging zouden kunnen ontvangen, hebben wij besloten hier snel werk van te maken.

Wij nodigen je daarom uit voor de ALV die wij organiseren op donderdag 8 juni. Hij zal beginnen om 19u, en zal duren totdat we het allemaal eens zijn over de statutenwijziging. Er heeft al contact plaatsgevonden met onze notaris, die heeft een tijdelijke akte voor ons opgesteld, met daarin hun voorgestelde wijzigingen. Die akte staat op de website, onder het kopje documenten. Het is belangrijk dat je die doorleest, en alvast nadenkt over wat jij belangrijk vindt, en welke vragen je wil stellen tijdens de ALV.

De locatie zal later nog aangekondigd worden. Houd daarom vooral de STUFF instagram, de website en de STUFF nieuws appgroep in de gaten.

We zien jullie graag daar!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Wieggers I

onze  sponsoren